Poznaj 7 cech dobrego trenera personalnego

Trener personalny nie jest zawodem regulowanym prawnie, ale popularność oferowanych przez niego usług sprawiła, że zaczął być traktowany jako odrębna jednostka zawodowa. Trener personalny zajmuje się przygotowywaniem indywidualnych planów treningowych, dostosowanych do oczekiwań i uwarunkowań psychiczno-fizycznych klienta. Osoba, zajmująca się układaniem profesjonalnych treningów personalnych jest nie tylko specjalistą w dziedzinie, ale także motywatorem, przewodnikiem i przyjacielem.

 

Dobry trener personalny czyli jaki?

Rynek usług fitness w Polsce dynamicznie się rozwija i stale rozszerza swoją ofertę, kierowaną do różnych grup odbiorców. Obecnie niemal w każdym mieście można spotkać samoobsługową siłownię czy prywatny klub sportowy, co jest odpowiedzią usługodawców na zapotrzebowanie rynku. Pojawia się w związku z tym pytanie, jak wybrać dobrego trenera personalnego, który będzie posiadać nie tylko niezbędny zasób wiedzy, ale także odpowiednie uwarunkowania społeczne i zdolności interpersonalne? Sprawdźmy, jaki powinien być idealny trener personalny.

 

  1. Posiadający odpowiednie kwalifikacje rynkowe. Kwalifikacje zawodowe dla trenerów personalnych nie są standaryzowane, ponieważ sam zawód nie został objęty regulacjami prawnymi. Oznacza to, że prowadzenie zajęć rekreacyjnych nie wymaga posiadania uprawnień państwowych. Tytuł zawodowy przysługuje instruktorom i trenerom sportu, którzy działają w ramach PZP. Wykonywanie zawodu trenera personalnego nie wymaga zatem legitymowania się świadectwem państwowym. Nie oznacza to jednak, ze trener personalny nie powinien posiadać żadnych potwierdzonych kwalifikacji – wręcz przeciwnie. Dobry trener personalny to osoba zmotywowana do pogłębiania i ugruntowywania wiedzy. Z tego względu warto wybierać trenerów, których kwalifikacje są potwierdzone ukończeniem kursów zawodowych i szkoleń uzupełniających. Warto zwrócić uwagę na trenerów z odpowiednim certyfikatem lub przyznawanym do 2013 roku tytułem instruktora rekreacji ruchowej.
  2. Dysponujący wiedzą w zakresie dietetyki. Nie jest tajemnicą, że trening ruchowy to tylko jeden z wielu elementów prawidłowo przygotowanego treningu personalnego. Osiągnięcie zamierzonych efektów będzie możliwe tylko wówczas, gdy ćwiczeniom będzie towarzyszyć odpowiednio zbilansowana dieta. Dobry trener personalny musi zatem posiadać niezbędną wiedzę w zakresie układania planów dietetycznych i suplementacji. Alternatywą tego rozwiązania jest współpraca trenera z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami – dietetykami. Sprawdźmy, czy wybrany przez nas klub zatrudnia takie osoby.
  3. Doświadczony i osiągający sukcesy. Dobry trener personalny musi być osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem. Pomocnym kryterium wyboru w tym zakresie są rekomendacje zadowolonych klientów, zebranie wywiadu środowiskowego i zapoznanie się z opiniami podopiecznych. Pamiętajmy także, że osiągnięcia trenera są odzwierciedleniem jego umiejętności, zaangażowania i pasji. Trener personalny z sukcesami sportowymi to najrozsądniejszy wybór, warunkujący wiarygodność specjalisty. Dobry trener personalny powinien promować zdrowy styl życia.
  4. Występujący w roli coacha i motywatora. Dobry trener personalny musi ponad to posiadać zdolności analizy psychologicznej i przyjąć na siebie rolę coacha, pomagającego klientowi osiągnąć wyznaczony cel. W tym celu niezbędny jest rozwój umiejętności miękkich i inteligencji emocjonalnej. Trener personalny powinien występować nie tylko w roli mistrza i autorytetu, dzielącego się swoją wiedzą, ale także przyjaciela, który będzie motywował w chwilach kryzysu i przewodnika, który wskaże właściwą drogę. Dobry trener musi znać podstawowe techniki motywacje i umieć radzić sobie ze stresem podopiecznego.

  5. Znający zasady prawidłowej komunikacji. Efektywne przekazywanie komunikatów słownych i niewerbalnych oraz właściwe odbieranie sygnałów od podopiecznego to zdolności niezbędne w pracy trenera personalnego. Pamiętajmy, że podstawowe umiejętności efektywnej obsługi klienta to komunikacja, mowa ciała i negocjacja. W tym kontekście istotne jest także nawiązywanie kontaktu wzrokowego, mimika twarzy, ton głosu i tempo mówienia, a nawet barwa głosu i uśmiech.
  6. Asertywny, perswazyjny i cierpliwy. To kolejne cechy idealnego trenera personalnego. Profesjonalny specjalista będzie potrafił wyznaczyć granicę pomiędzy relacją zawodową a zażyłością koleżeńską. Treningi oczywiście powinny odbywać się na zasadach partnerskich, ale z wyraźnym ustaleniem hierarchii nauczyciel – uczeń. Trener personalny musi umieć powiedzieć „nie”, jeżeli sytuacja tego wymaga. Powinien także posiadać zdolności perswazyjne i umiejętność argumentacji swojego punktu widzenia. Trener personalny musi być cierpliwy i potrafić w zrozumiały sposób przekazywać wiedzę.
  7. Wyrozumiały i kierujący się potrzebami klienta. Dobry trener personalny musi być wyrozumiały i skromny. Obnoszenie się ze swoimi umiejętnościami jest niedopuszczalne i z pewnością nie przyczyni się do budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry trener personalny będzie zwracał baczną uwagę na samopoczucie klienta i wsłuchiwał się w jego potrzeby. Ślepe dążenie do celu bez względu na koszty psychiczne i zdrowotne – to zdecydowanie nie jest cecha dobrego trenera personalnego. Jego przeciwieństwem jest trener zaangażowany w zajęcia z klientem i poświęcający mu wystarczająco dużo czasu i uwagi.

Powrót do bloga