szkolenia dla firm

promuj w swojej firmie aktywny i zdrowy tryb życia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest promowanie wśród pracowników firm aktywnego i zdrowego trybu życia, zmiana podejścia do aktywności fizycznej, oraz zachęcenie do ćwiczeń, wpływających na podniesienie ich jakości życia, zdrowia i pracy.

Cele szczegółowe

  • uświadomienie związku pomiędzy zachowaniem zdrowia a aktywnością fizyczną
  • pokazanie jak ważne jest dbanie o swoją kondycję psycho-fizyczną
  • nabycie przez uczestników odpowiednich nawyków treningowych oraz żywieniowych
  • pokazanie efektywnych metod treningowych do wykorzystania, zarówno w domu jak i w biurze
  • pomoc w znalezieniu równowagi między pracą a sportem
  • poprawienie efektywności w życiu zawodowym i osobistym

Grupa odbiorców

Najnowsze badania wskazują, że nasze społeczeństwo żyje w permanentnym stresie, a nasze nawyki żywieniowe i ruchowe negatywnie wpływają na nasze zdrowie, a co za tym idzie – również na naszą efektywność zawodową. W ferworze zadań, natłoku obowiązków i codziennych aktywności wielu z nas często zapomina, jak ważna jest aktywność fizyczna oraz jak wpływa na nasze codzienne samopoczucie i funkcjonowanie.

Ponieważ choroby cywilizacyjne dotykają coraz większej grupy ludzi – pomagamy propagować zdrowy styl życia i promować zachowania sprzyjającego poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia pracowników.

Szkolenie sportowe dla Firm dedykowane jest wszystkim tym, którzy chcą cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją psychiczną i fizyczną, a tym samym zwiększyć swoją efektywność, zarówno w domu, jak i w pracy.

Efekt szkolenia

Uprawianie sportu wszechstronnie rozwija nie tylko ciało, ale i ducha. Sport sprzyja rozwojowi silnej woli, uczy wytrwałości, rozgrzewa ducha rywalizacji i wzbudza potrzebę aktywności. Uczy konieczności podporządkowania się określonym zasadom, poczucia odpowiedzialności i obowiązku,  dzięki temu kształtuje naszą osobowość. Dzięki szkoleniom sportowym uczestnicy są w stanie wyrobić sobie właściwe nawyki, zadbać o swoją kondycję oraz zwiększyć efektywność zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Niniejsza działalność gospodarcza została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

unia_22_12